Tekstvak: Zonnepanelen

Energie adviesbureau Trefpunt is in 2008 gestart met de gedachte dat het tijd is om op een andere manier met energie om te gaan.

Met als uitgangspunt dat iedereen er beter van wordt: we stoppen het deel van de klimaatverandering die het gevolg is van onze CO2 uitstoot, de bodemdaling in Groningen komt tot stilstand, het nivo van de zeespiegel stabiliseert, we verdelen de welvaart in de wereld eerlijker, we stimuleren de lokale economie en we worden minder afhankelijk van energieleveranciers.

Sinds 2008 is er veel veranderd: het bewustzijn van de gevolgen van onze energieconsumptie is enorm toegenomen en zijn er steeds meer initiatieven die kunnen leiden tot een energieneutrale samenleving.

De omschakeling van het gebruik van fossiele energie naar eindeloze bronnen, of, zoals de Duitsers zeggen, de ‘energie-wende’ wordt nu door de meerderheid van landen gedragen.

Windparken, massale inzet van zonne-energie, bio-diesel uit algen-plantages en plantenvetten, de bouw van passief– of nul-energiehuizen, de bestaande bouw energieneutraal renoveren en een transitie in de vervoerssector naar elektrische auto’s, inzet van waterstof en brandstofcel en andere mogelijkheden zijn geen mooie plannen meer maar worden op grote schaal gerealiseerd of ontwikkeld.

De prijs van zonnepanelen is de laatste jaren enorm gedaald, waardoor zonnestroom (veel) goedkoper is geworden dan reguliere stroom van de energiemaatschappij. Wellicht zal het voordeel in de toekomst kleiner worden door een aanpassing in de (salderings)regelgeving maar zeker gezien het laatste klimaatakkoord valt te verwachten dat de toepassing van zonnestroom (ook financieel) interessant zal blijven.

Het gevolg hiervan is dat wij ons de laatste jaren meer en meer zijn gaan toeleggen op de verkoop en installatie van zonnepanelen en de dienstverlening hierom heen.

De combinatie van extra energie opwekken met zonnepanelen en hiermee je huis of bedrijfspand te verwarmen middels een warmtepomp wordt steeds aantrekkelijker: Financieel maar ook omdat je hiermee daadwerkelijk heel veel gas bespaart; gezien de bodemproblemen in Groningen maatschappelijk voordelig en mondiaal vanwege de beperking van de uitstoot.

En de ontwikkelingen staan niet stil:

Op relatief korte termijn zien we mogelijkheid om het energieoverschot in de zomer te bufferen in  bijvoorbeeld waterstofgas en dit d.m.v. een brandstofcel in de winter aan je warmtepomp te leveren als een concrete oplossing. Nu nog heel duur (net als de zonnepanelen 10 jaar geleden) maar technisch relatief eenvoudig te realiseren. Daarmee kan je ook het hele jaar elektrisch rijden met ‘eigen’ opgewekte energie.

We proberen om zoveel mogelijk van deze ontwikkelingen ook zelf toe te passen om daarmee een praktijkvoorbeeld te hebben en te geven.

 

Over ons:

Nieuwlande ligt tussen Hoogeveen en Coevorden in Drenthe op de grens van Overijssel.

Het ‘trefpunt’ in  Nieuwlande is gevestigd in een voormalig schoolgebouw. Deze school is in 1910 gesticht als destijds enige basis-school in de omgeving van toen nog Daler-end voornamelijk ten behoeve van de kinderen van veenarbeiders die in de omgeving turf afgroeven. Deze turf werd o.a. gebruikt als brandstof in kachels in heel europa.

Zo dankt de huisvesting van het trefpunt indirect zijn bestaan aan deze oude vorm van energiewinning en herinnert ons aan het lot van fossiele brandstof: het lijkt veel maar raakt toch op. Er is hier nu geen turf meer te vinden. CO2-uitstoot was destijds geen onderwerp op school.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

griendtsveen-school met meesterswoning in 1910              Het ‘trefpunt’ in 2002

 

Tot in de jaren 70 is de school in gebruik gebleven, waarna het pand enkele jaren als dorpshuis is gebruikt en de naam ‘t trefpunt’ heeft gekregen. Bij de gemeentelijke herindeling is de functie van dorpshuis opgeheven en werd het pand verkocht aan een particulier.

Uiteindelijk werd het trefpunt door ons betrokken en zijn we begonnen aan een grondige verbouwing, waarbij energiebesparing en duurzaamheid bovenaan de agenda stonden. Zo zijn de stalen kozijnen met enkel glas van de oude school vervangen door aluminium kozijnen met HR++ glas, de vloeren, wanden en het dak zeer goed geïsoleerd en zijn we op zoek gegaan naar andere mogelijkheden om op een duurzame manier warmte en energie te besparen of te genereren.

De voor het huis staande bomen hebben we gesnoeid. Zo profiteren we optimaal van zonnewarmte die door de grote ramen op het zuiden maximaal kan toetreden en we verwarmen het pand gedeeltelijk door een speksteenkachel die gestookt wordt op voornamelijk afval– en snoeihout.

Ons douchewater wordt door 3 zonnecollectoren in een zonneboiler verwarmd en de verwarming is gedeeltelijk op deze zonneboiler aangesloten. In 2009 hebben we 18 stuks 200W PV zonnepanelen op het  dak gelegd om al onze stroom op te wekken. Daar komen nog 6 panelen bij om onze hybride warmtepomp van energie te gaan voorzien. Deze neemt bij temperaturen boven nul de verwarming voor een groot deel over.

Op de CV is een hybride warmtepomp aangesloten die de rest-verwarming in voor– en najaar voor zijn rekening neemt en we rijden in een hybride elektrsiche auto. Regenwater vangen we op dat gedeeltelijk gebruikt wordt voor de WC en voor de tuin.

Door al deze maatregelen hebben we elk jaar onze energienota zien dalen tot nu 100 per maand.

Onze zoektocht naar rendabele energiebesparende maatregelen, materialen en leveranciers heeft tevens geleid tot de start van dit bedrijf:

Er is heel veel mogelijk, alleen zie je als je je gaat oriënteren door de bomen het bos niet meer. Wij weten door ervaring, onderzoek, praktijktoepassing en scholing welke maatregelen rendabel en toepasbaar zijn en willen u graag laten profiteren van die kennis en mogelijkheden.

We geven dan ook heldere en rendabele adviezen en begeleiden de realisatie om het u zo makkelijk mogelijk te maken. We kunnen daarbij de toepassing van economisch rendabele maatregelen bij onszelf en andere klanten als voorbeeld stellen.

Het spreekt voor zich dat we de opgedane kennis van onze eigen situatie hebben uitgebreid met allerlei andere producten en technieken: windenergie, bodemwarmte, warmtewisseling, warmte-kracht koppeling, etc. en daar betrouwbare en betaalbare leveranciers bij gezocht hebben. En omdat we dagelijks bezig zijn met de materie, blijven we op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Wij weten dan ook zeker dat er bij u ook rendabel te beparen is: energie, geld en CO2 uitstoot.

 

In het verlengde daarvan is het wellicht een idee om (een deel van) deze besparingen aan te wenden voor een aantal goede doelen die wij van harte ondersteunen:

· Stichting Abenjadi geeft jonge mensen in Gambia gelegenheid om een vakopleiding te volgen (hun website is helaas niet bijgewerkt, neem contact op voor steun aan deze kleinschalige en zeer directe ’ketting’ aanpak: voor 150 geeft u iemand een zelfstandige toekomst waarmee hij of zij weer een aantal familieleden of vrienden op weg helpt waarna deze weer … etc)

· Artsen zonder grenzen, doen ongelooflijk veel goed werk voor mensen in ramp– of oorlogsgebieden

 

 

Achtergrond Energietrefpunt

Wij hebben een extra hypotheek-bedrag opgenomen om alle energie besparende maatregelen door te kunnen voeren. De rente– en aflossing zijn veel lager dan onze maandelijkse besparingen. Daarnaast woont het erg comfortabel, en we produceren veel minder broeikasgassen. Dat geeft ons een goed gevoel.

We wekken ons volledige elektriciteits-verbruik zelf op. Na een strenge winter kregen we toch geld terug van  Electrabel. En dat geeft ook een goed gevoel...

Overal HR++ glas

De zonneboiler zorgt voor warmwater

De school in de jaren ‘50

Is nu kantoor en woning

Contact:

Robin Wehrens

Brugstraat 83

7918 TP Nieuwlande

0528-350490

06-44050990

Tekstvak: Home
Tekstvak: Werkwijze
Tekstvak: Achtergrond
Tekstvak: Prijzen
Tekstvak: Partners/leveranciers
Tekstvak: persberichten
Tekstvak: subsidies
Tekstvak: Cijfers en kengetallen
Tekstvak: rekenvoorbeelden
Tekstvak: Producten en diensten
Tekstvak: Projecten

Wat doen we zelf?  Energietrefpunt...

 

· wekt 100% eigen stroom op

· Verwarmt gedeeltelijk op hout

· neemt vaker de trein

· rijdt zo mogelijk motor (1 op 22)

· of anders Smart (1 op 20)

· en met een zuinige bus (1 op 13)

· combineert afspraken efficient

· werkt bij voorkeur regionaal

· bankiert met Triodos

· heeft kantoor aan huis

· doucht op zonnewarmte

· werkt 99% papierloos

· helpt anderen met raad en daad

· Werkt full-time aan duurzaamheid

 

Eigenaar en oprichter van Energie Adviesbureau Trefpunt is Robin Wehrens. Geboren in 1963, getogen in Exloo, na VWO op de GSG in Emmen, Hotelschool in Groningen, Stage in Frankfurt, Dienstplicht in Assen, HEAO-BI in Rotterdam en een jarenlange carrière in de IT bij Achmea Apeldoorn sinds begin 2008 zijn draai en drive gevonden in zijn eigen zaak met de wil en overtuiging hiermee bij te dragen aan een betere wereld met als motto: “wil je een betere wereld, begin dan nu! ” en de daarbij horende Rotterdamse ‘handen uit de mouwen’ mentaliteit. Robin zou dat niet kunnen zonder Joke, Anouk en Gido die samen met hem het ‘Trefpunt’ in Nieuwlande bewonen.